سوالات پرتکرار

شش ماه به طور مستمر، ادامه مصرف در صورت صلاح‌دید متخصص صورت گیرد

با تهیه ونوستات پلاس دیگر نیازی به مکمل جداگانه‌ای نیست

خیر، این دارو صرفا مانع جذب درصدی از چربی دریافتی می‌شود

کاهش وزن به عوامل مختلفی به خصوص رژیم غذایی و فعالیت بدنی بستگی دارد. داروی ونوستات به عنوان یک درمان کمکی در کنار عوامل فوق با کاهش جذب چربی از غذا سبب افزایش استفاده بدن از چربی‌های ذخیره شده می‌شود و بدین ترتیب کاهش وزن رخ می‌دهد

Call Now Button